Vårt erbjudande

Beroendevård

Dagens beroendevård är utformad för substansmissbruk, vilket menas med alkohol, narkotika, tabletter, steroider och andra medel som ej är narkotikaklassade.
Spelmissbruk är lite annorlunda i sin karaktär och kräver en egen behandlingsmetodik.

Alea Curatio har specialdesignat en behandlingsmetodik för vuxna samt för barn och ungdomar med spelberoende av pengar samt för ett data/TVspelberoende. Behandlingen bygger på den evidensbaserade (framforskade rekommenderade metoder) metodik som tillämpas.

emdr

Terapi utformad efter varje individ

Aktuell erfarenhet och evidens rekommenderar en behandling med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och MI (Motiverande intervju).

Alea Curatio tillämpar därutöver familjeterapimetodik i och med att vi arbetar med personen i sitt dagliga sammanhang av relationer inom familj, ursprungsfamilj, arbete, studier etc efter hur situationen ser ut för personen.

Allt arbete utformas i samspel med den det gäller.

emdr

Ta kontroll över spelandet

Vi arbetar också preventivt när ett beroende kan finnas i form av ett riskbruk innan man har utvecklat ett beroende samt behandlande i ett utvecklat beroende.

Ett data/TVspelberoende återfinns främst bland barn och ungdomar men förekommer också i vuxen ålder. Här är målet med behandlingen att få kontroll på sitt spelande så det dagliga livet fungerar med skola, kamratrelationer, träning, mat, sömn, praktikplats och arbete.

Ett spelberoende med pengar kan debutera i äldre tonåren. Här är målet att bryta spelandet, få struktur på ekonomin efter hur situationen ser ut, en fungerande försörjning, relationer, mat och sömn.

psykoterapi
psykoterapi

Sök hjälp idag!

Kontakta oss