Vårt erbjudande

Beroendevård

Dagens beroendevård är utformad för substansmissbruk, vilket menas med alkohol, narkotika, tabletter, steroider och andra medel som ej är narkotikaklassade.
Spelmissbruk är lite annorlunda i sin karaktär och kräver en egen behandlingsmetodik.

Alea Curatio har specialdesignat en behandlingsmetodik för vuxna samt för barn och ungdomar med spelberoende av pengar samt för ett data/TVspelberoende. Behandlingen bygger på den evidensbaserade (framforskade rekommenderade metoder) metodik som tillämpas.

emdr

Terapi utformad efter varje individ

Aktuell erfarenhet och evidens rekommenderar en behandling med KBT (Kognitiv beteendeterapi) och MI (Motiverande intervju).

Alea Curatio tillämpar därutöver familjeterapimetodik i och med att vi arbetar med personen i sitt dagliga sammanhang av relationer inom familj, ursprungsfamilj, arbete, studier etc efter hur situationen ser ut för personen.

Allt arbete utformas i samspel med den det gäller.

emdr

Ta kontroll över spelandet

Vi arbetar också preventivt när ett beroende kan finnas i form av ett riskbruk innan man har utvecklat ett beroende samt behandlande i ett utvecklat beroende.

Ett data/TVspelberoende återfinns främst bland barn och ungdomar men förekommer också i vuxen ålder. Här är målet med behandlingen att få kontroll på sitt spelande så det dagliga livet fungerar med skola, kamratrelationer, träning, mat, sömn, praktikplats och arbete.

Ett spelberoende med pengar kan debutera i äldre tonåren. Här är målet att bryta spelandet, få struktur på ekonomin efter hur situationen ser ut, en fungerande försörjning, relationer, mat och sömn.

psykoterapi
psykoterapi

Hemmasittare

Spelandet behöver inte handla om ett beroende. Detta kan låta konstigt men det finns andra innebörder i vad ett spelande har för innebörd, praktisk betydelse för en person.

Ett spelande på dator, padda eller TV är generellt inte en fara för ett beroende. Det finns dock inslag i spelen som kan trigga ett beroende i kombination att man har en egen svårighet med att hitta ett naturligt stopp, starkt behov av bekräftelse och belöning m.m. I spelen online kan man hitta vänner som ger en känsla av betydelsefullhet, att duga, lagkänsla och identitetsfrämjande.

En annan sida av spelandet kan vara att det står för avkoppling, Efter en dag i t ex skolan kan man vara fullmatad med intryck och efter att ha haft fokus på lektionerna med lyssnande, antecknande, uppgiftslösningar och vissa dagar med prov är man helt slut. Det är då spelandet blir en form av avslappning och tillfälle för återhämtning. En nödvändighet för att sen kunna ta itu med eventuella läxor.

Begreppet hemmasittare har kommit de senaste åren mer och mer i och med att det blir fler som blir hemma från skolan. Det är inte ovanligt att det handlar om att man kan ha svårt med uppmärksamheten eller att man är inbunden som person. Att ha problem med socialt samspel. Det kan också vara svårt att förklara varför skolundervisningen blir tråkig, svår att följa med i, varför man kan känna sig utanför i klassgemenskapen, svårt med kamratrelationer över lag eller att man kan tycka att man inte har någon glädje av att vara med någon annan.

Hemmasittandet kommer oftast med en ströfrånvaro och man missar mer och mer. Det kan också bli att något låser sig som man har svårt att förklara vad det handlar om. Därför är föräldrars insatser oerhört viktiga. Att ta kontakt med t ex mentorn i skolan för att så snabbt som möjligt få ett möte till stånd för att gå igenom skolsituationen. Kurator och skolpsykolog är också givna resurspersoner. Skolsköterskans roll kan också vara viktig för att gå igenom hur hälsan är. Kanske ett besök på vårdcentralen kan bli aktuell.
Allt för att ringa in eller utesluta vad det inte kan handla om.

En neuropsykologisk svårighet kan inte uteslutas i sammanhanget. Det kanske finns en aktuell sådan utredning att gå igenom för att se vilka skolpedagogiska insatser som kan övervägas.

Det är att rekommendera att ha ett tätt samarbete mellan skola och föräldrar för att så aktivt som möjligt förebygga att tiden går och frånvaron blir större. Det är så mycket som påverkas om man inte är i sitt sammanhang i skolan. Man behöver ett aktivt stöd av vuxna för att få hjälp med att komma vidare i den situation man har hamnat i.

Reaktioner med ensamhetskänslor, utsatthet, nedstämdhet, ledsenhet och ångestsymtom är vanliga. Detta beror på den stress man befinner sig i.

Sök hjälp idag!

Kontakta oss