Om oss

Alea Curatio

Vi är ett modernt vårdföretag med ambitionen att erbjuda tjänster med hög kvalité och med stort fokus på individens behov och förutsättningar.
Vi som arbetar på Alea Curatio är erfarna terapeuter med olika yrkeskompetens som socionom, psykolog, arbetsterapeut m fl.
Företagets ledning har lång erfarenhet av behandlings- motivations- och förändringsarbete med målgruppen.

Vi har lång yrkesmässig erfarenhet inom de olika områden som en spelproblematik får konsekvenser i. Vi arbetar utifrån olika kompetenser som socionom, leg. psykoterapeut, psykolog, ekonom, familjeterapeut. Vi har varit verksamma inom offentlig och privat öppen och institutionsvård.

Uppdraget

Alea Curatios uppdrag är att arbeta med det ökade behovet av behandling för den del av ett beroende som handlar om spel med pengar eller data/TVspel.
Problematiken finns i alla åldrar och debuterar precis som annan form av t ex substansberoende med ett riskbruk vilket kan övergå till ett rent beroende.
Ett spelande får ekonomiska, relationsmässiga, psykiska konsekvenser vilket också kan leda till ett kombinerat alkohol, drog eller tablettberoende samt att det kan leda till en kriminalitet av ekonomisk karaktär.

Hushållens skulder ökar rent statistiskt, reklampåverkan är massiv med löften om snabba pengar. Spelberoendet är oftast ett dolt missbruk. Någon aktuell statistik finns egentligen inte. Det har gjorts forskning inom området, men mörkertalet är högt.